Bruger- og pårørenderåd

Bruger/pårørenderåd

Det overordnede mål med bruger/pårørenderådet er at styrke dialogen mellem dig og dine pårørende og Kommunen.

Rådet skal repræsentere beboernes og pårørendes interesser.

Der holdes møde ca. fire gange årligt eller efter behov.

Rådet består af centerlederen, en medarbejderrepræsentant, to til tre pårørende og to til tre beboere.

Der er valg hvert år og repræsentanterne er valgt for en periode af to år.

Sidst opdateret: 21.10.2014