Aktiviteter

Vi har tradition for at holde arrangementer, der er årstidsbestemte, og her har du som oftest mulighed for at invitere pårørende med.

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, som f.eks. bankospil, kortspil, ludo, sang, gudstjeneste og fester. Det er venner af huset, der kommer og hjælper med disse aktiviteter flere gange om ugen.

Formålet med deltagelse i aktivitet kan være alt fra træning og vedligeholdelse af færdigheder til socialt samvær

Aktiviteter i marts 2014
Sidst opdateret: 21.10.2014