Dagligdagen

Veninder 283x188

På Bellisstræde og i Grøften sætter vi pris på, at du aktivt deltager i de daglige gøremål i den udstrækning, du kan, og derved vil netop dine valg af livsværdier blive tilgodeset.

Vi tilstræber, at dagligdagen ligner den dagligdag, du havde, før du kom på Åbrinken. I hverdagen forsøger vi at skabe mange små hyggestunder, og vi tager også på små ture i vores bus.

Vi har tradition for at holde arrangementer, der er årstidsbestemte, og her har du som oftest mulighed for at invitere pårørende med.

Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, som f.eks. bankospil, kortspil, ludo, sang, gudstjeneste og fester. Det er venner af huset, der kommer og hjælper med disse aktiviteter flere gange om ugen.

Formålet med deltagelse i aktivitet kan være alt fra træning og vedligeholdelse af færdigheder til socialt samvær

Din økonomi:

Plejepersonalet kan ikke varetage din økonomi.

Vi anbefaler, at du benytter betalingsservice eller aftaler med dine pårørende, hvis du har brug for hjælp til din økonomi.

Hvis du har mange kontanter/værdier i din lejlighed, anbefaler vi, at de låses inde. Opbevarer du dem frit, er det på eget ansvar.
Sidst opdateret: 21.10.2014