Det kan du få hjælp til

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov for at finde ud af, hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje og træning. Hjælpen revurderes løbende. Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Tøjvask:

Der er fælles vaskemaskine og tørretumbler i huset, og dit tøj vil blive vasket separat og efter behov. Vi kan ikke påtage os vask af uldtøj eller håndvask af tøj. Du og dine pårørende skal sørge for, at dit tøj bliver mærket med nummer.

Klagemuligheder:

Du har altid mulighed for at se din aktuelle hjælp i døgnrytmeplanen. Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage. Du kan henvende dig til centerlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. I visitationen kan klagen også modtages mundtligt. Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp. Du kan få medhold i din klage, og din hjælp vil blive ændret, eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.Sidst opdateret: 28.06.2017