Sådan samarbejder vi

Bruger/pårørenderåd:

Det overordnede mål med bruger/pårørenderådet er at styrke dialogen mellem dig og dine pårørende og Kommunen. Rådet skal repræsentere beboernes og pårørendes interesser. Der holdes møde ca. fire gange årligt eller efter behov. Rådet består af centerlederen, en medarbejderrepræsentant, pårørende samt beboere. Der er valg hvert år og repræsentanterne er valgt for en periode af to år.

Fodpleje:

Vi har lokale med faciliteter til fodpleje, og vi har fast tilknyttet fodterapeut, der kommer hver torsdag. Du er selvfølgelig velkommen til at bruge anden fodterapeut.

Frisør:

Vi har lokale med frisørfaciliteter. Vi har fast besøg af frisør hver onsdag, men du er til enhver tid velkommen til at benytte en anden frisør.

Indkøb:

Du skal selv sørge for indkøb af artikler til personlig pleje. Vi kan være behjælpelige med at bestille vare hos den lokale købmand.

Kontaktpersoner:

Du får tilknyttet en kontaktperson og et team, og du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Læge og tandlæge:

Efter givet samtykke fra dig, sender vi en gang om året din medicinliste til gennemgang hos din læge, så vi sikrer os, at det er den rette medicin, du får. Ligeledes vil vi med samtykke fra dig have brug for at kontakte din læge i forbindelse med indflytningen. Du kan fortsat benytte din tidligere tandlæge. Efter individuel vurdering kan du evt. blive visiteret til omsorgstandpleje.

Mærkedage:

Fødselsdage fejrer vi efter aftale med dig. Hvis du får gæster, er du velkommen til at benytte vores store cafe, hvis den er ledig. Du vil også have mulighed for at bestille lagkage i vores store køkken. Du og dine pårørende skal selv stå for borddækning, servering, opvask og oprydning.

Post:

Postbuddet lægger al post til huset på kontoret ved indgangen. Her er du velkommen til at hente din post og for dig, der ikke selv kan hente din post, vil personalet tage posten med til dig.

Rygning:

Viborg Kommune har indført røgfrit miljø. Det betyder, at det kun er tilladt for dig og dine pårørende at ryge i din egen lejlighed eller udenfor. Hvis du ryger i din lejlighed, påbyder arbejdsmiljøloven, at der skal være udluftet 10 – 15 minutter før en medarbejder kommer i dit hjem.

Samarbejdsbog:

I hver bolig vil der være en samarbejdsbog, som er et arbejdsredskab for personalet. Al dokumentation forgår i Care, som er et elektronisk omsorgssystem sundhedspersonalet har adgang til. Ved indlæggelse vil sundhedspersonalet udskrive og medsende bl.a. medicinkort og sundhedsfaglig status.

Samtykke:

Du skal give samtykke til videregivelse af informationer. Det kan være ved indflytning og ved lægekontakt. Hvis du ikke selv kan give samtykke, er det vigtigt at der er en anden, der kan gøre det for dig. Dem der kan give samtykke på dine vegne kan være: Pårørende, værgemål iht §5, en nær ven, og hvis der ingen er, så kan det være sundhedspersonen.

Pårørende:

Vi forventer at pårørende varetager opgaver som ledsagelse til lægen, sygehus, speciallæge, afhentning af medicin i akut opståede tilfælde, besøg i banken, pyntning til højtider i lejligheden mm.

Tavshedspligt:

Alle personalegrupper har tavshedspligt.

Sidst opdateret: 21.10.2014