Velkommen til Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken

Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken er opdelt i 3 afdelinger:

Bellisstræde, som er en almen somatisk plejeafdeling.

Anemonestræde, som er en afdeling for voksne med fysiske og/eller psykiske handicap.

Grøften, som er en afdeling for senhjerneskade med misbrugsproblematikker.

Der er på Åbrinken tilknyttet følgende personalegrupper:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialpædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, elever og studerende.

Alle har selvfølgelig tavshedspligt.

Værdier:

Her på Åbrinken har værdierne omsorg, respekt, ærlighed og anerkendelse af den enkelte og hinanden en stor rolle i dagligdagen.

Det er vigtigt for os, at du fortsat får lov at leve det liv med de vaner, du har tillagt dig igennem livet, og at der er plads til, at vi alle er forskellige og derfor også har forskellige behov i hverdagen.

Vi lægger vægt på at inddrage dig i den daglige levevis således, at du vedligeholder og bevarer dine ressourcer.

Vi vægter et godt samarbejde med dine pårørende, som al-tid er velkomne her på Åbrinken. Vi håber, at dine pårørende vil være med til at vedligeholde et levende socialt miljø i huset.


Sidst opdateret: 28.06.2017